Το μάζεμα του καρπού
Το εναρκτήριο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας δεν θα μπορούσε παρά να είναι και το πιο σημαντικό. Το μάζεμα του καρπού πρέπει να γίνεται με καθαρά πανιά και ο ίδιος να προστατεύετε από πιθανούς τραυματισμούς ή αλλοιώσεις. Η διαδικασία της επεξεργασίας του καρπού της ελιάς αρχίζει με το πλύσιμο (χρήση τρεχούμενου νερού) όπου απομακρύνονται όλα τα πιθανά ξένα στοιχεία που έχουν προέλθει από το μάζεμα στο χωράφι (φύλλα, χώμα, κλαδιά).
Η διαδικασία της έκθλιψης
Ο καρπός συνθλίβεται στον σπαστήρα και μεταφέρεται στους μαλακτήρες όπου γίνεται και η μάλαξη της ελαιοζύμης. Σε θερμοκρασία 28 βαθμών επιτυγχάνουμε μια ήπια μεταχείριση του καρπού (ψυχρή έκθλιψη) όπου ο φυσικός χυμός ελιάς διατηρεί αναλλοίωτα τόσο τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά (γεύση και άρωμα) όσο και τα θρεπτικά του (βιταμίνες, πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικά).
Η φυγοκέντρηση και ο διαχωρισμός
Στα τελευταία στάδια της επεξεργασίας η ελαιοζύμη είναι έτοιμη για τη φάση του διαχωρισμού των στερεών από τον φυτικό χυμό που περιέχει και το λάδι. Σήμερα, ο διαχωρισμός του φυτικού χυμού από τον πυρήνα γίνεται με φυγοκεντρικές μηχανές οι οποίες εκμεταλλεύονται το διαφορετικό ειδικό βάρος που έχουν τα βασικά συστατικά της ελαιοζύμης: τα στερεά, το νερό και το λάδι. Στο τελικό στάδιο παραλαμβάνουμε ένα απολύτως φυσικό χυμό ελιάς ο οποίος έχει εξαχθεί αποκλειστικά και μόνο με μηχανικά μέσα. Ένα άριστης ποιότητας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Ο τρόπος φύλαξης και η τυποποίηση
Η ορθή φύλαξη του ελαιολάδου είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη διατήρηση των φυσικο-χημικών σταθερών του προϊόντος. Η φύλαξή του γίνεται σε δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα μέχρι τη στιγμή της τυποποίησής του. Σε μια σύγχρονη μονάδα τυποποίησης εναρμονισμένη με όλες τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Μπαρμπαλιάς συσκευάζεται με πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 22000-2005 εξασφαλίζοντας την άριστη ποιότητά του.
Το χημείο
Με συνεχείς χημικές αναλύσεις στο χημικό εργαστήριο της εταιρείας μας, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου καθ' όλη τη διάρκεια της φύλαξης / τυποποίησής του και να διατηρούμε τον πλήρη έλεγχο της πορείας του καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.