Το μάζεμα του καρπού γίνεται παραδοσιακά...

Η παραγωγή εναρμονίζεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους...

Η τυποποίηση πραγματοποιείται με τη χρήση εξελιγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού...

Έτσι το ελαιόλαδό μας αποκτά το εντυπωσιακό χρυσοπράσινο χρώμα με τη μεστή έντονη γεύση φρεσκοκομμένης ελιάς για την οποία χρόνια τώρα το εμπιστεύεστε.